ارائه قریب به 100 مقاله کامل، به کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی "ظرفیت های راهبردی آموزه‌های اسلام درتحقق همزیستی مسالمت آمیز"
1398-03-30
ارائه قریب به 100 مقاله کامل، به کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی "ظرفیت های راهبردی آموزه‌های اسلام درتحقق همزیستی مسالمت آمیز"

خبر منتشر شده در خبرگزاری ایسکانیوزکه از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

https://bit.ly/31LENiz