تشریح اهداف کنفرانس
1398-03-30
تشریح اهداف کنفرانس

نخستین کنفرانس بین‌المللی «ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز» ، پنجم تیر 1398 به میزبانی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

دکتر مصطفی ذوالفقار طلب، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس برگزاری کنفرانس، در گفت‌وگویی به تشریح  برنامه‌های این کنفرانس پرداخت و  گفت:

«در این کنفرانس یک‌روزه اندیشمندان اسلامی، ‌نخبگان دانشگاهی و صاحب‌نظران داخلی و خارجی حضور یافته و پیرامون  مباحث نهادینه‌سازی فرهنگ انسجام و همزیستی مسالمت‌آمیز در جهان اسلام به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت».
وی، چالش‌های فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز، راهبردها و راهکارهای تحقق این همزیستی و مبانی اصول و جایگاه همزیستی مسالمت‌آمیز در آموزه‌های اسلامی را  از جمله محورها و اهداف این کنفرانس یرشمرد.

دکتر ذوالفقار طلب، با اشاره به اهمیت برگزاری این کنفرانس در شرایط کنونی جهان خاطر نشان کرد:

:«این نشست بین‌المللی با توجه به  شرایط کنونی جهان، اهداف متعددی  را با نگاه تقویت و بازشناسی همزیستی مسالمت‌‌آمیز در جهان اسلام مورد نظر قرار داده است.
در این کنفرانس اندیشمندان، دانشگاهیان و روحانیون اسلامی با ارائه مقالاتی به شناخت بیشتر مبانی نظری وحدت‌گرا در همزیستی مسالمت‌آمیز مبادرت خواهند کرد».
رئیس برگزاری کنفرانس، در ادامه تصریح کرد:
«بازشناسی ظرفیت‌های نظری اندیشمندان وحدت‌گرای اسلامی و همشناسی و درک متقابل متفکران جهان اسلام از یکدیگر و‌هم‌چنین شناخت عوامل واگرا و نقش آن در عدم تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز به‌صورت جدی مورد توجه حاظران و مدعوین کنفرانس قرار خواهد گرفت».

به گفته وی، بررسی جایگاه تسامح،‌ مدارا و صلح در آموزه‌های اسلامی و جایگاه حقوق بشر به‌ویژه حق بر متفاوت بودن در آموزه‌های اسلامی نیز در این کنفرانس مورد بازشناسی و بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر ذوالفقارطلب، با بیان اینکه در نخستین کنفرانس بیش از یکصد میهمان داخلی و خارجی شرکت خواهند کرد، افزود:
«علاوه بر میهمانان داخلی،‌ اندیشمندانی از کشورهای اسلامی آسیایی، شبه قاره هند،‌ آسیای میانه و قفقاز و کشورهای عربی به کنفرانس دعوت شده‌اند که در نشست‌های مختلف به بررسی موضوعات پیش بینی شده خواهند پرداخت».
رئیس برگزاری  کنفرانس در پایان اظهار کرد:
 «مقالات متعددی در چارچوب اهداف کنفرانس توسط اندیشمندان ارائه خواهد شد و تا کنون حدود 98 مقاله کامل و 180 چکیده مقاله به کمیته علمی کنفرانس از داخل کشور و هم‌چنین سراسر جهان رسیده است که با نظر هیأت علمی متشکل از استادان برجسته دانشگاه ارزیابی و انتخاب می‌شوند».