اخبار بیشتر »

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • نشست شورای سیاست‌گذاری کنفرانس
 • جلسه توجیهی امور رسانه و سایت
 • نشست کمیته علمی
 • نشست کمیته علمی 1
 • نشست کمیته علمی 2
 • نشست رئیس کنفرانس و دبیر کمیته علمی با مسؤولین دانشکده الهیات دانشگاه تهران
 • نشست رئیس کنفرانس و دبیر کمیته علمی با مسؤولین دانشکده الهیات دانشگاه تهران 1
 • نشست رئیس کنفرانس و دبیر کمیته علمی با مسؤولین دانشکده الهیات دانشگاه تهران 2
 • نشست مشترک کمیته ها
 • بازدید کمیته ها از دبیر خانه کنفرانس
 • نشست هیئت رئیسه دانشکده الهیات با رئیس کنفرانس و دبیر کمیته علمی
 • نشست جناب آقای غلام عباس امین نژاد، نائب اول دبیر کمیته اجرایی و جناب مهندس محمد ابوبکری از کمیته اجرایی با رئیس دانشکده الهیات و رئیس کنفرانس و دبیر کمیته علمی
 • بازدید جناب آقای غلام عباس امین نژاد، نائب اول دبیر کمیته اجرایی و مهندس محمد ابوبکری (کمیته اجرایی) از دبیر خانه کنفرانس
 • جلسه رییس کنفرانس با جناب آقای دکتر خضری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
 • جلسه با مسئولین کمیته های مختلف
 • نشست مسئولین مختلف کمیته ها
 • نشست رئیس کنفرانس و دبیر علمی کنفرانس با معاون اجرایی کابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جناب آقای محمد مهدی خسرویان
 • جلسه کمیته های اجرایی کنفرانس