1. شهریار پور محمد شیرازی، دبیر کمیته اجرایی
 2. ایوب شافعی پور، دبیر کمیته اجرایی
 3. غلام عباس امین نژاد، نائب اول دبیر کمیته اجرایی
 4. دکتر دانش تیموری .نایب دوم دبیرکمیته اجرایی
 5. محمد ذوالفقارطلب، امور دبیرخانه
 6. دکتر محمود پوربافرانی، عضو اجرایی
 7. مهندس محمد ابوبکری، پشتیبانی
 8. مهندس احمد سلحشور، پشتیبانی 
 9. مهندس عبدالباسط هلال بیگی، پشتیبانی
 10. مهندس مسعود رحیم‌زاده، امور فنی
 11. دکتر امیرمحمد گمینی، امور بین‌الملل
 12. مهندس امیرارسلان خضری، امور رسانه
 13. مهندس هادی شاهمرادی، طبع و نشر
 14. سمیه بهمرد، امور اداری
 15. معصومه امیدی، امور اداری