*اعضای داخلی

 1. دکتر مصطفی ذوالفقارطلب، استادیار دانشگاه تهران (رئیس کنفرانس)
 2. دکتر محمد جمالی، استادیار دانشگاه تهران (دبیر علمی کنفرانس)
 3. دکتر احمد بادکوبه هزاوه، دانشیار دانشگاه تهران
 4. دکتر احمد باقری، استاد دانشگاه تهران
 5. دکتر محسن معصومی، دانشیار دانشگاه تهران
 6. دکتر محمد کاظم شاکر استاد دانشگاه علامه طباطبائی
 7. دکتر احمد فلاحی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 8. دکتر جلال جلالی زاده، استادیار دانشگاه تهران
 9. دکتر سعید زارع، پژوهشگر علوم اجتماعی
 10. دکتر سهیلا رستمی، استادیار دانشگاه کردستان
 11. دکتر سید احمد هاشمی، پژوهشگر علوم دینی
 12. دکتر سید احمدرضا خضری، استاد دانشگاه تهران
 13. دکتر محمود واعظی، استادیار دانشگاه تهران
 14. دکتر سید اسعد شیخ‌الاسلامی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 15. دکتر سید محمد شیخ احمدی،  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 16. دکتر سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی
 17. دکتر سیما رئیسی، پژوهشگر علوم اجتماعی
 18. دکتر عثمان یوسفی، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
 19. دکتر فرزاد پارسا، استادیار دانشگاه کردستان
 20. دکتر قادر قادری، استادیار دانشگاه پیام نور مهاباد
 21. دکتر قدریه تاج بخش،استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 22. دکتر محمد طاهر نظامی، پژوهشگر قومی- مذهبی
 23. دکتر محمد عادل ضیائی، دانشیار دانشگاه تهران
 24. دکتر محمود سید، استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز
 25. دکتر محمود ویسی، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
 26. دکتر ملاحت شعبانی میناباد، استادیار دانشگاه پیام نور استان اردبیل
 27. سید مسلم سید الحسینی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 28. دکتر منصور ساعی، عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 29. دکتر وریا حفیدی، استادیار دانشگاه کردستان
 30. دکتر یونس فرهمند، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 31. دکترسیدابوالحسن نواب، دانشیار دانشگاه ادیان ومذاهب
 32. عزیز بابائی، پژوهشگر علوم دینی
 33. محمد جبروتی، پژوهشگر علوم دینی
 34. داود ناروئی، پژوهشگر علوم دینی
 35. دکتر ناصر مریوانی، استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 36. وحید مهاجری، پژوهشگر علوم اجتماعی
 37. دکتر مظهر مقدمی فر، مدرس دانشگاه فرهنگیان

 
*اعضای خارجی

 1. دکتر صالح قادر کریم، استاد و رئیس گروه فقه و اصول، دانشکده الشریعه و الدراسات الإسلامیه، دانشگاه قطر
 2. دکتر علی بن العجمی العشی، استاد و معاون المعهد العالی لأصول الدین، دانشگاه زیتونه
 3. دکتر محمد اردم، استاد دانشگاه فرات ترکیه
 4. دکتر محمد صالح مصلح، استاد دانشگاه بلخ افغانستان