شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقالات

مقالات ارسالی بایستی مطابق ساختار زیر تدوین و ارسال گردند:

  1. مقاله بایستی دارای ساختار زیر باشد: عنوان مقاله، چکیدة مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، مطالب اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، منابع.

1-1: عناوین به جزء مقدمه، با شاخصه های عددی شماره گزاری شود (بعنوان مثال: عنوان اصلی شماره 1، و عناوین فرعی آن به ترتیب 1-1 و 1-2 و ...)

2. ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:

  - منابع فارسی  یا عربی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ مثال: (شافعی، 1410 ه ، ج2، ص250).

 - منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال:

(Plantinga1998,p71).

     - تکرار ارجاع یا اسناد (پس از بار اول) با کلمات همان، پیشین و... (Ibid,…) ذکر شود.

     - چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یک دیگر متمایز شوند.

 3. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات در پاورقی با شماره گزاری (در هر صفحه شماره های خاص خود و مستقل) آورده شود.

 4. در پایان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به ‌طور جداگانه به ‌صورت زیر ارائه شود:

 کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، سال چاپ.

   مثال: شافعی، محمد ،الأم، بیروت، لبنان، دار المعرفة، چ1. 1415هـ.

(Nozick, Robert , Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press,1981.

مقاله: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده ، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمارۀ نشریه،سال انتشار.

   مثال: محمودی، سید جلال ، « رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاشها برای تقنین فقه اسلامی و نتایجِ حاصل از آن)»، دو فصلنامة فقه مقارن، ش11، 1376ش.

(Shapiro, Stewart, "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol.111,2002.

5. چکیده‌ای حدّاکثر دارای 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حدّاکثر 7 واژه)، به‌ طور جداگانه ضمیة مقاله شود.

     اندازه و نوع قلم‌ها بایستی مطابق جدول ذیل تنظیم شوند:

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

14

B Traffic Bold

عنوان مقاله

11

B Lotus

چکیده و کلمات کلیدی

12

B Lotus

متن

12

B Lotus Bold

عناوین بخش‌ها

 

    - اندازه صفحات باید برابر A4 و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با 2 ، 5/2 ، 2 و 2  سانتی‌متر انتخاب شود.

 - برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چکیده) یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت مورد استفاده، خواهد بود.

  - فاصله سطرها در عنوان، چکیده و متن مقاله معمولی (Single) است.

 نکات مهم:

-  مقاله ارسالی در هیچ نشریه و همایش چاپ یا ارائه نشده باشد.

- مقالات ارسالی در فضای اینترنت منتشر نشده باشند.

- حجم مقالات، از 25 صفحة حروفچینی‌شده (7500 کلمه) تجاوز نکند.

- نشانی کامل نویسندگان شامل شماره تماس، نشانی پستی و پست الکترونیک، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زیرنویس صفحه اول نوشته شود.

هریک از موارد زیر به تنهایی می‌تواند موجب رد مقاله گردد:

-         عدم ارتباط موضوع یا محتوای مقاله با محورهای کنفرانس؛

-        عدم رعایت ساختار مقالات علمی؛

-        مقاله متعلق به دیگری باشد؛

-        مقاله برگرفته از اینترنت و بدون تغییرات اساسی باشد؛

-        مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.

-        شایان ذکر است که مقالات مغایر با شیوه‌نامه فوق پذیرفته نخواهند شد.

 نحوة ارسال مقالات:

مقالات ارسالی بایستی بر اساس شیوه‌نامه فوق نگارش و در محیط word تایپ شود و از طریق پورتال در بخش کابران سایت کنفرانس ارسال گردد.