1. نحوه دریافت گواهی های همایش
نحوه دریافت گواهی های همایش به دو صورت حضوری و غیر حضوری (از طریق پست)
2. محل و زمان برگزاری کنفرانس
3. تشریح اهداف کنفرانس
دکتر مصطفی ذوالفقارطلب، رئیس کنفرانس بین المللی "ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز" اهداف کنفرانس را در مصاحبه ای خبری تشریح کرد
4. کنفرانس بین‌المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در دانشگاه تهران برگزار می‌شود
متن کامل مصاحبه را در لینک زیر در سایت #خبرگزاری_قرآنی بخوانید
5. ارائه قریب به 100 مقاله کامل، به کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی "ظرفیت های راهبردی آموزه‌های اسلام درتحقق همزیستی مسالمت آمیز"
6. پیش خبر: منتشره شده در واحد مرکزی خبر صدا و سیما
خبر منتشره در سایت واحد مرکزی خبر صدا و سیما در لینک زیر قابل مشاهده است
7. پیش خبر منتشر شده در سایت خبرگزاری صدا و سیما
پیش خبر برگزاری کنفرانس بین المللی "ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز"
8. پیش خبر برگزاری کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در ایرنا پلاس، از گروههای تصویری وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
https://bit.ly/2ITP6IL
9. مصاحبه دبیر علمی کنفرانس، دکتر محمد جمالی در رابطه با برگزاری کنفرانس
همزیستی مسالمت آمیز یکی از دغدغه های جهان اسلام است
10. ایمیل و کانال تلگرام کنفرانس
11. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
12. تمدید زمان ارسال چکیده مقالات