ایمیل و کانال تلگرام کنفرانس
1398-03-25

جهت دریافت آخرین اخبار، اطلاع رسانی ها و جهت ارتباط سریع با دبیرخانه عضو کانال کنفرانس شوید. 

لینک عضویت در کانال:

@SCITPC

لینک ارتباط با دبیرخانه:

@SCITPC_Contact_us 

ایمیل کنفرانس:

SCITPC.UT@gmail.com