محل و زمان برگزاری کنفرانس
1398-04-04

باسمه تعالی

کنفرانس بین المللی "ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز" در تاریخ 5 تیرماه (صبح روز چهارشنبه) ساعت 9  در دانشگاه تهران- سالن علامه امینی (ره) برگزار خواهد شد.